D’Cheffen bei de Wëllef fir d’Scoutsjoer 17-18

Mir hunn eng schéi Cheffen-equipe bei de Wëllef dëst Joer :

Chef de Meute (CM): Laurie Grün (Tha)
Assistants Chefs de Meute (ACM): Daniel Monville (Kotick), Stefan Milic (Baloo), Davis Fernandes (Mao), Kate Dundon (Kaa), Nadine Marson (Spitzky), Noémie Neuens (Chakala), Lena Lesch (Raschka).

Vill Spas bei den Aktivitéiten !